Britt

Advokat Britt Onseng

Hovedarbeidsområder:

-       Strafferett

-       Barne- og familierett

-       Arverett: testamente og skifteoppgjør

-       Trygderett

-       Erstatningsrett

-       Økonomiske saker

  

Britt Onseng er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 1999. Hun er også utdannet politi fra Politihøyskolen i Oslo i 1981, og som økonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt i Oslo/Distriktshøyskolen i Møre og Romsdal.

Advokat Onseng har lang erfaring fra politi- og påtalemyndighet hvor hun har behandlet alle typer straffesaker, store som små. Hun har særlig god prosedyreerfaring etter mange rettsoppmøter i flere instanser.

Gjennom jobben i politiet har Onseng fått god erfaring med offentlige etater som Skatteetaten, NAV og Barnevernet, både som motpart og som samarbeidende part.

Onseng har særlig interesse for økonomiske saker. Hun har i mange år hatt økonomisk kriminalitet som sitt spesielle arbeidsfelt, og har derav god erfaring fra store og komplekse økonomiske straffesaker bl.a. innenfor konkurskriminalitet, bedrageri, underslag/utroskap og korrupsjon.

Onseng er hardtarbeidende, tydelig, ryddig og seriøs. Hun går for enkle, men gode løsninger og har som mål at juridisk bistand skal lønne seg.

Onseng står på for sine klienter og jobber under mottoet:

Førnøyde klienter = glade klienter = gode klienter.