Hilde

Hilde Aurora Onseng

Hovedarbeidsområder:

-       Barne- og familierett

-       Arbeidsrett

-       Erstatningsrett

-       Arverett

 

Hilde Aurora Onseng er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 2015. Hun har valgfag i arbeidsrett, barnerett og forsikringsrett og skrev sin masteroppgave innenfor strafferett med fokus på økonomisk kriminalitet.

Onseng har under studiene jobbet som traneé hos Forenede Advokater der hun har fått erfaring med saker innenfor familie- og arverett, arbeidsrett, trygderett, erstatningsrett.

Onseng er også aktiv med en rekke verv. Hun er blant annet nestleder og økonomiansvarlig i Sameiet Cappelensgate 62, samt styremedlem og inkluderingsansvarlig i idrettslaget Drammen Strong.