Arbeidsrett

 

Arbeidsretten regulerer de ulike vilkårene i arbeidslivet, altså forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I saker innenfor arbeidsretten er det en fordel å legge vekt på forebyggende arbeid gjennom rådgivning i en tidlig fase, før det oppstår konflikter.

Vi bistår her med:

-       Utarbeidelse av arbeidskontrakter

-       Rådgivning innenfor arbeidsrettslige spørsmål i forbindelse med oppsigelse og avskjed

-       Rådgivning i konfliktsituasjoner, både arbeidsgiver og arbeidstakers side.

-       Virksomhetsoverdragelse

-       Forhandlinger og prosedyre