Barnevernrett

 

Barneretten omhandler de spørsmål som særlig gjelder barns rettslige stilling. Det er i første omgang barnets foreldre som har ansvar for barnets ve og vel. Barnevernloven regulerer myndighetenes rett til å gripe inn overfor foreldre når barn ikke ivaretas på en tilfredsstillende måte og såkalte tvangstiltak anses som nødvendig. Ved tvangstiltak har de private partene krav på å få dekket sine advokatutgifter direkte fra staten.

Vi bistår med:

-       Juridisk rådgivning i barnevernssaker

-       Bistandsadvokat