Familie- og arverett

 

Familierett er det rettsområdet som handler om familiens forhold. Vi hos Advokatene Barfod/Onseng er erfaring innenfor ektepakt, samboeravtaler, økonomisk fellesskap under ekteskapet, fordeling av eiendeler og gjeld ved samlivsbrudd, barnefordeling osv. Rent juridisk sett regnes arveretten som et eget fagfelt, men arv hører ofte naturlig inn under familieretten også.

Når en person dør skal arven fordeles mellom de etterlatte, ofte familien. Dersom avdøde ikke har opprettet et testament fordeles arven etter arvelovens regler.

I saker innenfor familie- og arveretten kan vi bistå med:

-       Spørsmål knyttet til inngåelse og oppløsning av ekteskap/partnerskap

-       Samboerforhold, bl.a samboeravtaler

-       Ektepakt

-       Barnefordeling, herunder foreldreansvar og fast bosted

-       Samværsavtaler og underholdningsbidrag

-       Testament

-       Dødsboskifte

-       Generasjonsskifte