Fast eiendom 

 

Fast eiendom rettsforhold omhandler kjøp/salg av fast eiendom, utvikling, finansiering og utbygging av ulike typer eiendommer, utleieforhold og lignende.

Vi bistår blant annet med:

-       Kjøp og salg av eiendom

-       Konflikter ved mangler kjøp/salg

-       Leiekontrakter

-       Oppsigelse og utkastelse

-       Tomtefeste

-       Tinglysning

-       Regulerings- og byggesaker etter plan- og bygningsloven