Kontraktsrett

Kontraktsretten omhandler reglene om kontraktsparters rettigheter og forpliktelser innenfor inngåtte kontrakter (avtaler). Området omfatter også regler for forhold som foreligger før og under selve kontraktsinngåelsen.

Vi har kompetanse innenfor:

-       Kontrakter og avtaler

-       Forbrukerrett, bl.a forbrukerkjøp

-       Forhandlinger