Trygderett

 

Trygderetten inneholder regler om økonomisk kompensasjon ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Alle vedtak mottatt fra NAV kan klages på, og du kan velge å benytte advokatbistand til dette.

Innenfor trygderetten bistår vi med

-       Klage på vedtak fra NAV

-       Søknader

-       Rådgivning og veiledning